โภคทรัพย์ ย่อมทำลายคนโง่ แต่ทำลายคนที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานไม่ได้ เพราะโลภในโภคทรัพย์ คนโง่ย่อมทำลายคนอื่นและทำลายตนเองด้วย
คำค้น
(เปิดอ่าน 90) 24-มี.ค-2560
(เปิดอ่าน 84) 24-มี.ค-2560
(เปิดอ่าน 98) 21-มี.ค-2560
(เปิดอ่าน 80) 21-มี.ค-2560
(เปิดอ่าน 76) 21-มี.ค-2560
(เปิดอ่าน 79) 21-มี.ค-2560
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560
1