สมณพราหมณ์พวกใดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดซึ่งอยู่ในป่า สมณพราหมณ์ พวกนั้น เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปแล้วอยู่ในเสนาสนะนั้น ยังทิพยจักษุให้บริสุทธิ์ มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์แล้ว
คำค้น
ธรรมะวีดีโอ
ทางพ้นทุกข์
 
ทางพ้นทุกข์ -พระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 
วันที่เขียน :
24-มี.ค-2560 เวลา 20:40:39
อ่าน :
84
 
 
 
 
ธรรมะวีดีโออื่นๆ
ความสงบ
(เปิดอ่าน 90) 24-มี.ค-2560
การทำจิตให้สงบ
(เปิดอ่าน 97) 21-มี.ค-2560
การฝึกใจ
(เปิดอ่าน 80) 21-มี.ค-2560
อยู่เพื่ออะไร
(เปิดอ่าน 75) 21-มี.ค-2560
ต่อสู้ความกลัว
(เปิดอ่าน 78) 21-มี.ค-2560
วิธีนั่งสมาธิ
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560
การปล่อยวาง
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560