กระแสน้ำคือตัณหา ไหลไปทุกหนทุกแห่ง เถาวัลย์คือกิเลส ก็ขึ้นรกไปทั่ว เมื่อเห็น เถาวัลย์นั้นงอกงามแล้ว พวกเธอจงตัดรากมันด้วยมีดคือปัญญา
คำค้น

เครือข่ายสายด่วนชาวพุทธ

 

บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับโครงการสายด่วนชาวพุทธ

1. วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2. วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
3. วัดสันติคีรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
4. วัดมัชฌิมภูมิ อ.เมือง จ.ตรัง
5. วัดป่ากาญจนาราม อ.นาหว้า จ.นครพนม
6. วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม (พระเจดีย์พระธาตุศรีเงินคำ)
7. วัดพุทธปัญญานันทาราม แคนาดา 
8. วัดฉลาดธรรมาราม บ้านไทยสามัคคี หมู่ 5 ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

สำหรับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ (ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวัด สำนักปฏิบัติธรรม หน่วยงานราชการ เอกชนฯลฯ) หากต้องการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับโครงการสายด่วนชาวพุทธ กรุณาติดต่อแจ้งชื่อหน่วยงานของท่านเข้ามา เพื่อร่วมกันทำงาน ทำให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่งพรหมวิหารธรรมอย่างแท้จริง

เบอร์โทรสายด่วนและบริการช่วยเหลือด่วนต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินสำหรับบุคคลทั่วไป
1133 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์

183 สอบถามเลขหมายในภูมิภาค

189 รับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์

1177 แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง (กด 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ที่ขัดข้อง)

191 เหตุด่วนเหตุร้าย , ตำรวจ

195 กองปราบปราม เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม

197 ศูนย์ควบคุมการจราจร , กองบังคับการตำรวจจราจร

198 เพื่อสื่อสารกรณีเกิดสาธารณภัย

199 เกิดไฟไหม้ , ดับเพลิง

1199 รับแจ้งเหตุด่วนทางน้ำ , กรมเจ้าท่า184 ศูนย์รับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (สอบถามข้อมูล)

1111 ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน , รอบรู้เรื่องรัฐ

1123 สายตรงกระทรวงคมนาคม

1125 สายด่วนการประปา , 1662สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค

1130 สายด่วนการไฟฟ้า

1137 สถานีวิทยุ จส.100

1155 สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว

1165 สายด่วนยาเสพติด (สถาบันธัญญรักษ์ กรมการแพทย์)

1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สายด่วน ส.ค.บ.)

1167 สายด่วนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

1171 สายด่วนการเลือกตั้ง , กกต.

1179 สายด่วน กบข.

1182 กรมอุตุนิยมวิทยา

1192 ศูนย์พิทักษ์ เด็ก เยาวชน และสตรี

1193 ตำรวจทางหลวง

1300 ศูนย์ประชาบดี ,ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และปัญหาสังคม

1330 สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กทม. โทร 0-2831-4000ต่อ1330

1332 ศูนย์ศุลกากรใสสะอาด , ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

1355 สายด่วนศาลปกครอง

1356 สายด่วนเพื่อบริการเรื่องเส้นทางและซ่อมรถช่วงเทศกาลฯ (โทรฟรี)

1357 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ

1361 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

1376 สายด่วนศูนย์บริการประชาชน  กทม. โทร 0-2282-8710

1385 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์ )

1386 แจ้งเบาะแสยาเสพติด1506 สำนักงานประกันสังคม

1507 ,1578 ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24ชม.กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์

1508 แจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับรถโดยสารของ บขส. และรถร่วม

1543 ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน (สอบถามเส้นทาง)

1546,1694 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

1548 สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน

1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล

1555 สายด่วน กทม. (สอบถามข้อมูล หรือ ร้องเรียนร้องทุกข์)

1556 สายด่วนผู้บริโภค กับ อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

1564 ศูนย์ข้อมูลระงับอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย

1566 ศูนย์บริการข้อมูล และตารางการบิน การบินไทย

1567 ศูนย์ดำรงธรรม , สายด่วน ยาเสพติด การพนัน อิทธิพล

1569 สายด่วนแจ้งราคาสินค้าไม่เป็นธรรม กรมการค้าภายใน (โทรฟรีทั่วประเทศ)

1570 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1579 สายด่วน ศธ.,พบเห็นนักเรียน,นักศึกษา หนีเรียน ,พฤติกรรมไม่เหมาะสม

1584 ศูนย์ร้องเรียนการให้บริการ รถโดยสารสาธารณะ

1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี

1600 QUITLINE สายนี้ปลอดบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

1644 สถานีวิทยุ สวพ.91

1649 สายด่วนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

1665 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

1667 สายด่วนสุขภาพจิต ฮอทไลน์ คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)

1668 สายด่วนมะเร็ง (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์)

1669 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร (โทรฟรี)

1690 สอบถามข้อมูลการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย

1672 ศูนย์สื่อสารฉุกเฉิน , บริการข้อมูลท่องเที่ยว

1675 สายด่วน กินดี สุขภาพดี , อนามัยใกล้ตัว

1676 ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา (โทรฟรีทั่วประเทศ)

1677 ศู นย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร่วมด้วยช่วยกัน

1688 ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด1689 ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส พบเห็นการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ของหน่วยงานในกระทรวง การคลัง

1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สอบถามข้อมูล เส้นทาง) , สถานีรถไฟหัวลำโพง กทม. โทร 0-2220-4334

1694, 1695 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน

1699 ตำรวจท่องเที่ยว

1717 สายด่วนเมาไม่ขับ

1765 สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม

1767 สายด่วนเงินทุน สำนักงานบริหารสินทรัพย์เป็นทุน

1784 สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

1785 สายด่วน กพ.

1860 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

0-2252-8181- 9 ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

0-2272-2901- 17 ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

0-2354-1726 , 0-2354-1728 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามหลอกลวงคนหางาน0-2513-7070 ศูนย์ข้อมูล กรมการส่งเสริมการส่งออก

0-2590-2000 สายด่วนสุขภาพ (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

0-2590-3333 สายด่วน กรมควบคุมโรค

0-2590-3323-5 , 0-2590-3336 สายด่วน เกี่ยวกับเอดส์

0-2644-8850 กด 73 สายด่วนปรึกษาเรื่องยา (องค์การเภสัชกรรม)

0-2791-1388 ไอทีวี ร่วมมือ ร่วมใจ

0-2972-5489-90 มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

0-2952-5060-62 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

•บ้านพักฉุกเฉิน (สตรีที่ประสบปัญหาสามีทอดทิ้ง , ติดเชื้อเอดส์......) โทร. 02-9293926 , 02-9292222 ต่อ 305-6
•บ้านพระคุณ (ให้บริการสตรีตั้งครรภ์ไม่เมื่อไม่พร้อม) โทร. 02-7591238 , 02-7391201
•บ้านเอื้ออารี (ที่พักชั่วคราวผู้อพยพแรงงาน ) โทร. 02-9724922-3
•บ้านพักใจ โทร. 02-2342381
•บ้านพักเด็กและครอบครัว โทร. 02-2459833 , 02-2481817
•สายด่วน รพ.เด็ก 1415
•สายด่วน ครอบครัว 1515

หน่วยงานให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือหญิงตั้งครรถ์
•บ้านเพื่อนใจวัยหวาน ถนนสุโขทัย โทร. 022411470
•บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ โทร. 02-9292222 , 02-5662707
•สหทัยมูลนิธิ โทร. 02-3810979
•มูลนิธิมวลเด็ก โทร. 02-2526560
•บ้านภคินีศรีชุมพาบาล โทร. 02-2450457 , 02-6428949
•บ้านพระคุณ โทร. 02-7591201 , 02-7591239
•บ้านพักเด็กและครอบครัว กทม. โทร. 02-2459833 , 02-2481817
•บ้านสายสัมพันธ์เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-5090085 , 02-5092235

องค์กรสตรีให้คำปรึกษา
•สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โทร. 02-9292222 ต่อ 306
•บ้านพักฉุกเฉิน 1 โทร. 02-2414170 (บริการ 24 ชั่วโมง)
•บ้านพักฉุกเฉิน 2 โทร. 02-5662707 , 02-9293926 (บริการ 24 ชั่วโมง)
•สมาคมสมาริตันส์ โทร. 02-2499977 , 02-2497531
•ศูนย์พิทักษ์สิทธิหญิงบริการ โทร. 02-2369272 , 02-2668019
•สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โทร. 02-2476247-7
•สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ฯ โทร.02-2410737 , 02-2439050
•มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์ โทร. 02-5416416
•สหทัยมูลนิธิ โทร. 02-3818834-6
•มูลนิธิผู้หญิง โทร. 02-4335149 (จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30)
•มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร. 02-5131001-9
•มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (EMPOWER) โทร. 02-5268311 , 02-9688021-2

มีปัญหาทางกฎหมาย ปรึกษาฟรี
บริษัท สนง.กฏหมาย นิติรัฐ อภิบาลชน จำกัด
โทร. 02 422-3997, 089 026 6778

สายด่วนชาวพุทธ บริการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 Dtac  091-550-9893,  099-442-5935
 True  093-834-0986
 AIS    090-878-5882 


การร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ หรือบุคคลที่ทำไม่เหมาะสมทางพระพุทธศาสนา

สายด่วนชาวพุทธเป็นเพียงอาสาสมัครและมีกำลังอันจำกัด เน้นให้คำปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตแก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น  ไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือบุคคลทางพระพุทธศาสนา