สมณพราหมณ์พวกใดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดซึ่งอยู่ในป่า สมณพราหมณ์ พวกนั้น เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปแล้วอยู่ในเสนาสนะนั้น ยังทิพยจักษุให้บริสุทธิ์ มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์แล้ว
คำค้น
ข้อดีของการติดคุก‬
(เปิดอ่าน 738) 29-มิ.ย-2559
1
2
3
4