ผู้ใดเสพกาม เพราะไม่รู้จักโทษ กามก็ย่อมฆ่าผู้นั้นเสีย เหมือนบริโภคผลไม้ที่มีพิษ ฉะนั้น
คำค้น
ธรรมะวีดีโอ
การทำจิตให้สงบ
 
การทำจิตให้สงบ - โดยพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา)
 
วันที่เขียน :
21-มี.ค-2560 เวลา 16:28:24
อ่าน :
95
 
 
 
 
ธรรมะวีดีโออื่นๆ
ความสงบ
(เปิดอ่าน 89) 24-มี.ค-2560
ทางพ้นทุกข์
(เปิดอ่าน 82) 24-มี.ค-2560
การฝึกใจ
(เปิดอ่าน 78) 21-มี.ค-2560
อยู่เพื่ออะไร
(เปิดอ่าน 74) 21-มี.ค-2560
ต่อสู้ความกลัว
(เปิดอ่าน 75) 21-มี.ค-2560
วิธีนั่งสมาธิ
(เปิดอ่าน 61) 21-มี.ค-2560
การปล่อยวาง
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560