ที่ใดมีความเพลิดเพลินยินดี ที่นั่นมีโศก ที่ใดมีความเพลิดเพลินยินดี ที่นั่นมีภัย เมื่อไม่มีความเพลิดเพลินยินดีเสียแล้ว โศกหรือภัย ก็ย่อมไม่มี
คำค้น
ธรรมะวีดีโอ
ต่อสู้ความกลัว
 
ต่อสู้ความกลัว - โดยพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา) 
 
วันที่เขียน :
21-มี.ค-2560 เวลา 16:25:46
อ่าน :
79
 
 
 
 
ธรรมะวีดีโออื่นๆ
ความสงบ
(เปิดอ่าน 90) 24-มี.ค-2560
ทางพ้นทุกข์
(เปิดอ่าน 84) 24-มี.ค-2560
การทำจิตให้สงบ
(เปิดอ่าน 98) 21-มี.ค-2560
การฝึกใจ
(เปิดอ่าน 80) 21-มี.ค-2560
อยู่เพื่ออะไร
(เปิดอ่าน 75) 21-มี.ค-2560
วิธีนั่งสมาธิ
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560
การปล่อยวาง
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560