กิจจะกะโร สิยา นะโร นะ จะ มัชเชติ พึงรีบกระทำความดีตามหน้าที่ของตน, อย่าได้ประมาทเลย
คำค้น
ธรรมะวีดีโอ
การฝึกใจ
 
การฝึกใจ - โดยพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา)
 
วันที่เขียน :
21-มี.ค-2560 เวลา 16:27:11
อ่าน :
81
 
 
 
 
ธรรมะวีดีโออื่นๆ
ความสงบ
(เปิดอ่าน 91) 24-มี.ค-2560
ทางพ้นทุกข์
(เปิดอ่าน 84) 24-มี.ค-2560
การทำจิตให้สงบ
(เปิดอ่าน 98) 21-มี.ค-2560
อยู่เพื่ออะไร
(เปิดอ่าน 76) 21-มี.ค-2560
ต่อสู้ความกลัว
(เปิดอ่าน 79) 21-มี.ค-2560
วิธีนั่งสมาธิ
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560
การปล่อยวาง
(เปิดอ่าน 62) 21-มี.ค-2560