โกธํ ชเห พึงละความโกรธ ทั้งโกรธตัวเอง โกรธคนอื่น โกรธวัตถุสิ่งของ โกรธสภาพแวดล้อม พึงละให้หมดสิ้น แล้วชีวิตจะพบความสุข
คำค้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10