กิจจะกะโร สิยา นะโร นะ จะ มัชเชติ พึงรีบกระทำความดีตามหน้าที่ของตน, อย่าได้ประมาทเลย
คำค้น
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5