สัมปะชาโน สติมา

ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด7)
ละความโกรธ หนึ่งในพื้นฐานความสุข
เขียนเมื่อ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (เปิด266)
​ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ
เขียนเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (เปิด346)
จิตที่ฝึกดีแล้ว คือที่พึ่งที่แท้จริงของเรา
เขียนเมื่อ : 11 เมษายน พ.ศ. 2560 (เปิด990)
ทั้งหมด 45 รายการ
1 / 5