สัมปะชาโน สติมา

การที่เรามีร่างกายและมีลมหายใจอยู่นี้ หมายถึง เรามีต้นทุนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
การที่เรามีร่างกายและมีลมหายใจอยู่นี้ หมายถึง เรามีต้นทุนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
พ่อแม่ให้ร่างกายนี้แก่เราดีที่สุดแล้ว พ่อแม่ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากพ่อแม่ ไม่ต้องไปน้อยใจพ่อแม่  ไม่ต้องไปประชดอะไรพ่อแม่

แม้เราจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเลย
จงอย่าคิดว่า ตัวเรามีปมด้อย หรือไม่มีอะไร
เพราะชีวิตและร่างกายของเรานี้เอง คือต้นทุนที่ดีที่สุด คือทรัพย์สินที่ล้ำเลิศที่สุด
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ นับเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด ๆ แล้ว

ดังนั้น จงบริหารดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ดีที่สุด  และจงใช้ร่างกายนี้ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับโลกและเพื่อนร่วมโลกให้มากที่สุด
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่าน : 2511

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ