ติดต่อสายด่วนชาวพุทธ

โครงการสายด่วนชาวพุทธ (Buddhist Hotline)
17/59 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
E-mail : buddhisthotline@gmail.com