สัมปะชาโน สติมา

ถ้า..........................................
ถ้ารู้จักหน้าที่และบทบาทตัวเอง ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกพร่อง อะไร ๆ ก็จะราบเรียบ
ถ้ารู้จักละทิฐิ คลายมานะ (การถือตัว ยึดติด) ลง ปล่อยได้ วางเป็น  อะไร ๆ ก็จะคุยกันง่าย
ถ้ามีเมตตา กรุณา ให้อภัยต่อกัน ทุกอย่างก็จะอบอุ่นและปลอดภัย
ถ้ารู้จักฟังธรรมะ ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข

อย่ากังวลมากไป อย่าคิดว่า เราคือศูนย์กลางของทุกอย่าง
เราไม่สามารถไปทำให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้ทุกเรื่องหรอก ต้องทำใจ
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 2909

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ