พยายามในสิ่งที่ไม่ควรพยายาม ไม่พยายามในสิ่งที่ควรพยายาม ไม่สนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ ติดอยู่ในการละเล่นรื่นเริง สุดท้าย คนเช่นนี้ก็ได้แต่ริษยาผู้ที่เขาพยายามและประสบผลสำเร็จ
คำค้น
Username* :
Password* :