สำหรับพระอาจารย์ผู้สนับสนุนโครงการ ขออนุโมทนาและขอบคุณเป็นอย่างสูง

อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข
ม.มหาจุฬาฯ วังน้อย
อาจารย์เกษม แสงนนท์
ม.มหาจุฬาฯ วังน้อย
พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร
วัดโพธิ์ชัย(พระธาตุศรีเงินคำ)
คุณอุดม สุขกลาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7