เกี่ยวกับสายด่วนชาวพุทธ

โครงการสายด่วนชาวพุทธ (Buddhist Hotline) สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม 
เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า สังคมชาวพุทธเป็นสังคมแห่งพรหมวิหารธรรม กล่าวคือเป็นสังคมที่คนในสังคมไม่ว่าจะมีอายุ เพศ วัย เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะหรืออาชีพอย่างไร มีเมตตารักใคร่กลมเกลียวกัน มีกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีมุทิตาชื่นชมยินดีในสิ่งดีงามของกันและกัน และอุเบกขาเคารพในกติกากลางของสังคมที่วางไว้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
       หากคนในสังคมประสบปัญหา มีความทุกข์ยากต่าง ๆ  ในชีวิต เช่น เครียด เศร้า เหงา  อกหัก อยากตาย ตกงาน ไม่มีกิน สิ้นหวัง หนี้สินรุงรัง ธุรกิจเจ๊ง ชีวิตล้มเหลว ติดยา ลูกเกเร คู่ครองนอกใจ  แฟนมีกิ๊ก มีปัญหาชีวิต มีปัญหาครอบครัว ฯลฯ พุทธธรรมคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ควรจักได้มีส่วนเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศ พระธรรมของพระพุทธองค์เป็นโอสถชั้นเลิศ ก็ควรได้ส่องเข้าถึงทุกชีวิตเช่นกัน
       โครงการสายด่วนชาวพุทธจัดตั้งและดำเนินงานโดยกลุ่ม “พุทธศาสตรบัณฑิต 41” ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2539 (ขณะนั้นเรียกว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 
คำขวัญสายด่วนชาวพุทธ
           กิจโฉ มะนุสสะปฏิลาโภ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย

ความสำคัญของคำขวัญนี้
      พระพุทธพจน์นี้ “กิจโฉ มะนุสสะปฏิลาโภ” แปลว่า “การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย” เนื่องจากชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งเลอค่า สามารถพัฒนาให้บรรลุความสมบูรณ์สูงสุดคือพระอรหัตได้ หมายถึง เมื่อคนเราได้เกิดมามีอัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว ควรที่ทุกชีวิตจะใช้อัตภาพนี้พากเพียรเพื่อให้เข้าถึงอริยทรัพย์กล่าวคือ มรรค ผล นิพพาน อันเป็นจุดสิ้นสุดทุกข์อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะเข้าถึงเร็วหรือช้าย่อมเป็นไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล
      ความปรารถนาสูงสุดของโครงการคือ เกิดสังคมแห่งพรหมวิหารธรรม ไม่มีคนฆ่าตัวตาย และไม่มีการทำลายทำร้ายกันไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ

วัตถุประสงค์สายด่วนชาวพุทธ
             1. เพื่อให้คำปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ อายุ วัย สถานะ ฐานะหรือศาสนาใด ๆ
             2. เป็นศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสภาพจิตใจในระดับเบื้องต้นสำหรับทุกชีวิตที่มีปัญหา (ระยะยาว)
             3. เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาวิกฤตต่าง ๆ (ระยะต่อไป)
             4. เพื่อศึกษา เสนอแนะ พัฒนา และส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งพรหมวิหารธรรม
 
การดำเนินงานของโครงการสายด่วนชาวพุทธ
      1. โครงการสายด่วนชาวพุทธ ได้จัดเตรียมโทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง และเลขหมายโทรศัพท์ 9  เลขหมายทั้ง 3 เครือข่ายหลักของประเทศ เพื่อให้คนทั่วไปโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตต่าง ๆ โดยคณะทำงานจะคอยเติมเงินเข้ามือถือเป็นระยะ ๆ พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดเว็บบอร์ดขึ้นในเว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้คำปรึกษาด้วย
           (ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ปรับเลขหมายให้คำปรึกษา เหลือ 4 เลขหมาย)
       2. โครงการสายด่วนชาวพุทธ  ได้นิมนต์พระอาจารย์และอาจารย์ฆราวาสผู้มีประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติธรรม มีประสบการณ์ในการสอนวิปัสสนาและเทศนาแก่บุคคลต่าง ๆ อย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้ท่านรับสายโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแก่บุคคลต่าง ๆ ที่โทรเข้ามา นอกจากนี้ท่านยังมีเมตตาตอบปัญหาให้คำปรึกษาแก่คนที่เขียนปรึกษามาทางเว็บไซต์ สายด่วนชาวพุทธด้วย
ผู้ให้คำปรึกษาของโครงการสายด่วนชาวพุทธ
      1. เป็นพระอาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยปริยัติและปฏิบัติ ต้องการช่วยแนะนำทางสว่างสำหรับทุกชีวิตตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา
      2. เป็นคณะอาจารย์ผู้เข้าใจโลก เข้าใจหลักธรรม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ผ่านหลักสูตรอบรมเพื่อให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
     3. คณะผู้ให้คำปรึกษา จะให้คำแนะนำแก้ปัญหาชีวิตอิงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่มีการให้คำแนะนำในเรื่องดวงชะตา ฤกษ์ยาม สะเดาะเคราะห์ เครื่องรางของขลัง ราหู โชคลาภ เสี่ยงดวง ใบ้หวย การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล โหงวเฮ้ง ทำนายลักษณะ ฯลฯ หรือความเชื่อใด ๆ นอกแนวทางของพุทธศาสนา
    4. คณะพระอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาทุกท่าน มีเมตตาช่วยเหลือแนะนำทุกคนโดยไม่มีค่าจ้างหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ
    5. คณะพระอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ไม่มีการเรี่ยไร ไม่แจกซองกฐินผ้าป่าใด ๆ ทั้งสิ้น
 
ทูตสายด่วนชาวพุทธ
            ทูตสายด่วนชาวพุทธ หรือ Buddhist Hotline Ambassador มีหน้าที่แนะนำและเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสนใจกิจกรรมและโครงการสายด่วนชาวพุทธ ตลอดจนให้กำลังใจแก่บุคคลทั่วไปในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตที่กำลังเผชิญอยู่   
            ทุก ๆ ปี จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศที่มีศรัทธาในพุทธธรรม มีความสนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมาร่วมทำงานกับโครงการโดยรับเชิญเป็น “ทูตสายด่วนชาวพุทธ ประจำปี...” หรือ “Buddhist Hotline Ambassador ….”
           สำหรับปี พ.ศ.2556-2558  คุณนุศรา ประวัณนา  (หลิน) ดารา นักแสดงชื่อดัง  ให้เกียรติรับเป็นทูตสายด่วนชาวพุทธคนแรกประจำโครงการ ซึ่งต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้
 
คณะทำงานโครงการสายด่วนชาวพุทธ
          1. นายธฤญเดชา ลิภา         
          2. นายพีรวัฒน์ ชัยสุข          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          
          3. นายเกษม แสงนนท์         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
          4. นายอุดม สุขกลาง            สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7             
          5. นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา    อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
                                                       มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          6. นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร  
          7. นายภูเมศ ทิพวัน              เรือนจำกลางขอนแก่น  จ.ขอนแก่น     
          8. ดร.มนตรี วิวาห์สุข              
          9. ดร.พุฑฒจักร สิทธิ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
           ขณะนี้ โครงการสายด่วนชาวพุทธ ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น หากท่านเห็นว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์ อยากให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ อยากสนับสนุนโครงการ หรืออยากร่วมทำงานด้วย ทีมงานขอน้อมรับพิจารณาด้วยความยินดียิ่ง ได้โปรดติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านมา (หมายเหตุ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเป็นราย ๆ ไป)

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำโครงการสายด่วนชาวพุทธ (pdf) กรุณาคลิก