หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

When one lacks mindfulness, they can commit any kind of evil deed.
เขียนเมื่อ : 15 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด69)
If suicidal thoughts or a desire to end your life arise, swiftly dismiss them within three seconds.
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด89)
What to Do When Hearing News of Suicide
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด87)
Protective Chant against Suicide
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด89)
Stop committing suicide immediately. Right now, have mindfulness. Right here, right now.
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด74)
Why commit suicide due to the COVID-19 crisis? Don't let the power of Dhamma in your mind disappear.
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด53)
ไปปฏิบัติธรรม มีเรื่องต้องระมัดระวังเช่นกัน
เขียนเมื่อ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (เปิด4447)
ทั้งหมด 40 รายการ
1 / 4