สัมปะชาโน สติมา

​ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ
เขียนเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2041)
จิตที่ฝึกดีแล้ว คือที่พึ่งที่แท้จริงของเรา
เขียนเมื่อ : 11 เมษายน พ.ศ. 2560 (เปิด2414)
ชีวิตที่ขาดธรรมะ เมื่อพบเจอปัญหา มักจะเป็นเช่นนี้
เขียนเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (เปิด2102)
​โลกโหดร้าย ?
เขียนเมื่อ : 25 มกราคม พ.ศ. 2560 (เปิด1679)
ทั้งหมด 51 รายการ
2 / 6