สัมปะชาโน สติมา

ละความโกรธ หนึ่งในพื้นฐานความสุข
โกธํ ชเห แปลว่า  พึงละความโกรธ  ไม่ว่าจะเป็น;
โกรธตัวเอง
โกรธคนอื่น
โกรธวัตถุสิ่งของ
โกรธสภาพแวดล้อม
พระพุทธเจ้าแนะนำให้ละ ทิ้งความโกรธมันไปให้หมด
แล้วชีวิตก็จะมีความสุขโดยง่ายดาย

การไม่มีความโกรธ จะนำไปสู่ความดีต่าง ๆ มากมาย
การไม่มีความโกรธ จะห้ามความไม่ดีต่าง ๆ มากมาย
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่าน : 1878

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2092)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2149)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3579)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2859)