ธรรมทาน ชนะทานทุกอย่าง รสพระธรรม ชนะรสทุกอย่าง ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทุกอย่าง ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทุกอย่าง
คำค้น
สัมปะชาโน สติมา
ละความโกรธ หนึ่งในพื้นฐานความสุข
โดย :
สายด่วนชาวพุทธ
 
โกธํ ชเห แปลว่า  พึงละความโกรธ  ไม่ว่าจะเป็น;
โกรธตัวเอง
โกรธคนอื่น
โกรธวัตถุสิ่งของ
โกรธสภาพแวดล้อม
พระพุทธเจ้าแนะนำให้ละ ทิ้งความโกรธมันไปให้หมด
แล้วชีวิตก็จะมีความสุขโดยง่ายดาย

การไม่มีความโกรธ จะนำไปสู่ความดีต่าง ๆ มากมาย
การไม่มีความโกรธ จะห้ามความไม่ดีต่าง ๆ มากมาย
 
 
วันที่เขียน :
16-มิ.ย-2560 เวลา 06:37:03
อ่าน :
78
 
 
 
 
สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ