สัมปะชาโน สติมา

สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ  
มีมากมายอย่างล้นเหลือในโลกนี้ 

มันอยู่ที่ว่า เราสนใจจะดู ตั้งใจฟัง อ่าน และฝึกตามไหม 

สิ่งเลว ๆ ความคิดต่ำ ๆ วิธีการทราม ๆ ตัวอย่างแย่ ๆ มีมากมายอย่างล้นเหลือในโลกนี้

มันอยู่ที่ว่า เรารู้จักดู เตือน ห้ามตัวเอง เข้มแข็ง และไม่ทำตามได้ไหม

กัมมุนา วัตตะตี โลโก
สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามการทำของตัวเอง 

คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร ทำเหตุไรไว้
ผลก็จะเป็นไปตามเหตุนั้น ๆ 

ถ้าใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ "ความรู้สึก" ครอบงำ
ถ้าใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ "ความคิดที่ไม่ถูกต้อง" ครอบงำ
ถ้าใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ "การทำผิด ๆ" ครอบงำ
ชีวิต ย่อมตกต่ำ ทุกข์ ร้อน แน่นอน 
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่าน : 2330

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ