หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

พระคาถาป้องกันฆ่าตัวตาย
เขียนเมื่อ : 16 มกราคม พ.ศ. 2556 (เปิด5850)
ทั้งหมด 34 รายการ
4 / 4