ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

Buddhist Hotline Thailand
Buddhist Hotline Thailand

In an era where stress and various problems are increasingly encroaching on people's lives, the need to seek ways to solve problems and develop one's mind has become a priority for many. Buddhism has long been an important spiritual refuge for Thai people, especially in providing counseling and guidance on living according to the teachings of the Buddha.

Buddhist Hotline focuses on providing counseling services for life and mental problems, based on Buddhist principles. It has Buddhist monks who are knowledgeable and experienced in Dhamma (Buddhist teachings) providing close guidance.

Benefits of the "Buddhist Hotline"

1. Provides advice and counseling to those facing mental, family, or life problems, based on the teachings of the Buddha.
2. Helps those seeking counseling find ways to solve problems and develop their minds, to progress towards peace, happiness, and balance in life.
3. Serves as a channel to disseminate the teachings of the Buddha, so that more people can access and apply them in their daily lives.
4. Helps those seeking counseling gain a better understanding of the Dhamma and be able to effectively apply it to solve problems and develop themselves.

Operations of the "Buddhist Hotline"

1. The team consists of Buddhist monks who are knowledgeable and experienced in Dhamma, providing close counseling and guidance.
2. It operates 24 hours a day to accommodate the problems and needs of those seeking counseling at all times.
3. The service is extensively promoted and publicized through various channels, so that more people can be aware of and access this service.

The "Buddhist Hotline" is a counseling and guidance service based on the teachings of the Buddha, which is tremendously beneficial in helping and developing the minds of people in society, enabling them to face problems and sufferings with mindfulness and balance. It is an important and interesting service for everyone.

Contact Information for the Buddhist Hotline Project
Buddhist Hotline Project
Email: buddhisthotline@gmail.com
Line App: buddhisthotline
Mobile: 0908785882

All mobile numbers available at:
https://www.buddhisthotline.com
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567
อ่าน : 198

ข่าวอื่นๆ

Buddhist Hotline Thailand
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด199)
อุปถัมภ์โครงการสายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เปิด453)
กรณีพระภิกษุฆ่าตัวตาย
เขียนเมื่อ : 3 กันยายน พ.ศ. 2566 (เปิด512)