จงให้ทานโดยเคารพ จงให้ทานด้วยมือของ ตน จงให้ทานโดยความนอบน้อม จงอย่าให้ทานอย่างทิ้งให้
คำค้น
ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ
หัวข้อ *:
รายละเอียด*:
เลือกภาพประกอบ:
 
ภาพประกอบแบบเลือกเอง :
 
- ไม่ควรเกิน 800 kb
- ขนาดภาพที่ขึ้นโชว์ประมาณ 500*450 pixel
-ภาพควรเป็น .jpg .jpeg .gif .png เท่านั้น
ผู้ประกาศ *:
ที่อยู่ :
แสดง
ไม่แสดง
เบอร์โทร :
แสดง
ไม่แสดง
อีเมล์ :
แสดง
ไม่แสดง
ชื่อ - นามสกุลจริง :
แสดง
ไม่แสดง
 
หมายเหตุ
1. ผู้ประกาศ จะกรอกข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ ชื่อ-นามสกุลจริง หรือไม่ก็ได้
2. กรณีท่านกรอกข้อมูลเหล่านี้ ท่านสามารถเลือกเองได้ว่า จะให้แสดงข้อมูลใดบ้างหรือไม่แสดงข้อมูลใดบ้าง
3. กรุณาติ๊กปุ่ม แสดง ถ้าต้องการแสดงข้อมูล หรือติ๊กปุ่ม ไม่แสดง หากไม่ต้องการแสดงข้อมูล
 (กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรที่ท่านเห็น)
 
โปรดทราบ
ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิ และปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก