ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ขออโหสิทุกอย่าง
ขออโหสิที่เป็นต้นเหตุให้เลิกกัน ขออโหสิที่เคยรับดอกเบี้ยขายฝาก ขออโหสิที่ยังดูแลครอบครัวไม่ได้ ขออโหสิที่อยากฆ่าตัวตาย
ผู้ประกาศ
คนที่ยังหาทางออกไม่ได้
วันที่เขียน
4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 19:10:59
จำนวนคนเข้าดู
948

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก