กิจฺโฉ พุทธานุปฺปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นสิ่งยาก
คำค้น
ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )
 ชาติได้ก็ตาม
 
หาก ข้าพเจ้าได้กระทำความผิด ไม่ว่าชาติไดก็ตาม กับ สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
 
ผู้ประกาศ :
sukrit
วันที่เขียน :
11-มิ.ย-2560 เวลา 18:24:33
 
จำนวนคนเข้าดู :
12
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก