ไฟร้อนเสมอด้วยราคะ ไม่มี ความฉิบหายเสมอด้วยโทสะ ไม่มี ทุกข์ที่เสมอด้วยเบญจขันธ์ ไม่มี สุขเสมอด้วยความสงบ ไม่มี
คำค้น
ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )
 ทำบาปมามาก
 
ขอสารภาพผิดและขอขมาอโหสิกรรมแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินมาทั้งหมดทั้งสิ่้น ข้าพเจ้ายินดีรับกรรมที่เคยทำไว้ทุกอย่าง จะก้มหน้าก้มตารับกรรมแม้มันจะทรมานมากแค่ไหนก็ตาม และจะกระทำกรรมดีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะต้ังอยู่ในศีล 5 อย่างแน่วแน่
 
ผู้ประกาศ :
กริ่ง
วันที่เขียน :
09-มิ.ย-2560 เวลา 10:09:12
 
จำนวนคนเข้าดู :
18
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก