สัมปะชาโน สติมา

จิตที่ฝึกดีแล้ว คือที่พึ่งที่แท้จริงของเรา
ไม่มีที่พึ่งอื่นใด ดีเท่ากับจิตของเราเอง
ไม่มีเพื่อนคนใด ดีเท่าจิตของเราที่ฝึกได้แล้ว
จิตคนเรานี้ แม้มันจะวอกแวกวุ่นวายแค่ไหน ก็สามารถฝึกได้ 
จิตที่ฝึกดีแล้ว คือที่พึ่งที่แท้จริงของคนเรา

ดังนั้น เราต้องฝึกจิตทุก ๆ วัน ทุกเวลา เหมือนร่างกายต้องกินอาหารทุกวัน
ฝึกจิตให้อยู่กับศีลกับธรรม ไม่ใช่ไปอยู่กับความหลง ความยึดติด ความเคร่งเครียด ความเศร้า ความเหงา ความอยากได้อยากมีเกินฐานะความเป็นจริง 

ทุก ๆ วัน ให้หามุมที่เงียบสงบ ปิดเครื่องมือสื่อสาร หยุดกิจกรรมอื่น ๆ 
นั่งตัวตรง ๆ นิ่ง ๆ หลับตา ผ่อนคลาย สำรวมจิต ตั้งใจรับรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเท่านั้น สัก 25-55  นาที

ต้องผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ ไม่บังคับลมหายใจ
หน้าที่เราคือ เพียงรับรู้มันให้ทันว่า ลมหายใจออก ก็รู้ว่า ลมหายใจออก  ลมหายใจเข้า ก็ตามรับรู้ว่าหายใจเข้า 
รับรู้ไปเรื่อย ๆ ไม่ให้วอกแวก ถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่น ๆ  ไปคิดเรื่องในอดีต ไปคิดฟุ้งถึงเรื่องในอนาคต ก็รีบดึงจิตมาตั้งใจดูลมหายใจนี้อีก ดึงมันกลับมา ไม่เคร่งเครียด หรือท้อแท้ใจ

ทำแบบนี้ทุก ๆ วัน วันละ 25-55 นาที ทำต่อเนื่องไปทุกวัน สัก 9 เดือนเป็นอย่างน้อย 
ทำแบบนี้แหละ จิตของจะสงบ มั่นคง และมีพลัง
จิตที่สงบ มั่นคง มีพลัง ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่าย
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 11 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่าน : 2374

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2090)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2148)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3578)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2858)