สัมปะชาโน สติมา

​โลกโหดร้าย ?
โลกโหดร้าย ?

เวลาเกิดความสูญเสีย  ผิดหวัง ไม่ได้ดั่งใจคิด 
มักพูดว่า โลกช่างโหดร้าย โลกไร้ความปรานี  โลกไร้ความเป็นธรรม

ยามสูญเสีย เจ็บช้ำ ผิดหวัง แร้นแค้น โศกเศร้า จึงมักไปโทษโลก โยนความผิดให้โลก 

ดูไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก 

เพราะโลกก็คือโลก มันเป็นของมันอย่างนี้ 
มันไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ใครสูญเสีย เจ็บช้ำ หรือผิดหวัง 
และมันก็ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ใครได้ดังใจ ถูกใจ หรือสมหวังอะไรเลย

การได้ การสูญเสีย การสมหวัง การผิดหวัง เป็นเรื่องของคน ๆ นั้นเอง 
คิดอย่างไร พูดอย่างไร ทำอย่างไร ในสภาพการณ์ใด ในสภาพแวดล้อมใด ในองค์ประกอบแบบใด  ผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุและองค์ประกอบนั้น ๆ 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 มกราคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 1643

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2090)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2148)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3578)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2858)