หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

แบบนี้ไม่ใช่การอโหสิกรรม แต่เป็นการอาฆาตพยาบาท
คำพูดแบบนี้ที่ไม่ใช่การอโหสิกรรม ไม่ใช่การให้อภัย ไม่ใช่การยกโทษที่แท้จริง แต่เป็นการแสดงออกถึงความอาฆาตพยาบาท การจองเวร โทสะที่รุนแรง ซึ่งชาวพุทธไม่ควรทำ

ตัวอย่างคำพูด
"ขออโหสิกรรมในสิ่งที่มันและพวกมันได้กระทำไว้กับข้าพเจ้าให้เจ็บปวดรวดร้าวปางตาย
ความเลวที่เธอได้ทำไว้กับเรา เรายกโทษให้หมด ขอผลแห่งกรรมที่เธอได้กระทำไว้กับเราจงสนองเธอและพวกของเธอเร็ววัน และตามติดไปถึงชาติหน้าทุกภพทุกชาติด้วย สาธุ ๆๆ"


คำพูดแบบนี้ ไม่มีอะไรอื่น นอกจากความเคียดแค้นพยาบาท คนที่ยังมีโทสะเคียดแค้นอยู่ จะแสดงออกมาแบบนี้ ด้วยคำพูด สีหน้าท่าทาง ทางสายตา

คำว่า "สาธุ" จะใช้กับสิ่งที่ดีงามเท่านั้น จะไม่ใช้กับเรื่องแบบนี้

ชาวพุทธยุคใหม่ ต้องเข้าใจและซาบซึ้งคำว่า พรหมวิหารธรรม อย่างจริงแท้ คือควรเข้าใจ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาให้ถูกให้ตรง
แล้วชีวิตจะมีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 เมษายน พ.ศ. 2559
อ่าน : 2034