หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

เรียนอะไร ต้องรู้ตัวเองและรู้อาชีพอนาคตที่ตัวเองจะไปทำ
เรียนหนังสือ เรียนสาขาอะไร เรียนอะไร ต้องรู้ตัวเองและรู้อาชีพอนาคตที่ตัวเองจะไปทำ ทั้งอดีตและปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่า
1. ตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร 
2. ตัวเองอยู่กับอะไรได้นาน อยู่กับมันได้แบบไม่รู้สึกว่าต้องทน
3. ถ้าจะไปประกอบอาชีพในอนาคต ตัวเองรู้จุดขมจุดหวานของอาชีพนั้น ๆ ขนาดไหน ลองหาข้อมูลดีหรือยัง
4. ในแต่ละเรื่องแต่ละสาขา ตัวเองมีจุดแข็งอะไร มีจุดอ่อนอะไร
5. เมื่อเผชิญปัญหายาก ๆ ตัวเองมีแผนรับมือแก้ปัญหา 1-2-3 อย่างไร
6. ในทุกเรื่องสถานการณ์ เมื่อไม่ต้องการให้เกิดปัญหา ตัวเองจะเตรียมการและจัดการอย่างไร

การเรียนนั้น มี 2 เป้าหมาย คือ
1. เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในวันหน้า
2. เรียนเพื่อการความรู้ เพื่อการผ่อนคลาย เพื่อสติปัญญา


การเรียนทุกสาขาวิชาไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยาก
อยู่ที่เราจะปรับปรุงวิธีการดูหนังสือ วิธีเรียน วิธีฟัง วิธีหาข้อมูล วิธีบันทึกความรู้ของเราอย่างไร วิธีการทำงานส่ง วิธีการทำข้อสอบของเราเป็นอย่างไร

การเรียนโดยไม่รู้จุดหมายทางอาชีพที่จะทำในอนาคต จะทำให้เสียเวลาเปล่า และเมื่อจบแล้วกลับไปเลือกทำอาชีพอื่นนอกสาขาที่เรียนมา ทำให้เสียดายเวลา ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่
การเลือกอาชีพในอนาคตโดยขาดข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน (รู้ตัวเอง รู้สภาพงาน รู้สภาพแวดล้อมทางสังคม) ทำให้เสียเวลาและจังหวะชีวิต

จะเรียนอะไร จะเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอะไร
จงรีบค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วลุยเรียนให้ถึงที่สุด
มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจ ไม่นานก็จะประสบความสำเร็จได้ทุกคน
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
อ่าน : 3232