หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

ถ้ามีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ให้รีบสลัดความคิดนี้ออกไปใน 3 วินาที
การโกหก จะทำให้คนทำผิดพลาดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 
เพราะคนที่โกหก จะไม่ทำชั่วนั้นไม่มีเลย เพราะการโกหกก็คือการทำชั่วแล้ว
จงหยุดโกหกทันที อยากแก้ปัญหา ต้องยอมรับความจริง บอกความจริง แล้วหาทางแก้ไขปัญหาตามความเป็นจริง

การเก่ง การฉลาด การมีหัวดีทางการเรียน ไม่ใช่สิ่งที่จะการันตีความสำเร็จในชีวิตระยะยาวได้
สิ่งที่จะช่วยได้อย่างแท้จริง คือความขยัน ความอดทน ความมีสติ ความต่อเนื่อง การไม่ท้อแท้ ความซื่อตรง การมีศีลธรรม นี่ต่างหาก จะทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต คือมีความสุขในระยะยาว

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หรือเมื่อเจอปัญหาแล้ว เครียด มึน อยากฆ่าตัวตาย ไม่อยากอยู่เพื่อเผชิญหน้ากับความจริงนั้น ไร้ประโยชน์ คับแคบ เปราะบาง อ่อนแอ
การฆ่าตัวตายเป็นบาปหนัก เป็นวิธีที่ล้าหลัง เป็นความด้อยทางสติปัญญา เป็นการไม่สร้างสรรค์ เป็นความล้มเหลวที่สุดของคนนั้น ๆ ดังนั้น ถ้ามีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ให้รีบสลัดความคิดนี้ออกไปใน 3 วินาทีเลย ต้องปลุกสติให้ตัวเองขึ้นมาเลยว่า 

"เราเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสำหรับโลก สำหรับสังคม และสำหรับเราเท่านั้น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อกิน ๆ เที่ยว ๆ เล่น ๆ ไปวัน ๆ ไม่ใช่เกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองทิ้ง เจออะไรยุ่งยากเราต้องสู้ ต้องลุย ไม่ท้อแท้ ไม่เหลาะแหละ ไม่หนีปัญหาแบบนี้  เราต้องพร้อมที่จะอยู่กับความเป็นจริง แก้ปัญหาตามความเป็นจริง ไม่ว่าความเป็นจริงนั้น จะถูกใจเรา หรือขัดใจเราก็ตาม"

ถ้ามีชีวิตอยู่ เราสามารถใช้ชีวิตร่างกายนี้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ได้มากมาย จงมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้โลกให้สังคมต่อไป จงสร้างสติ จงฝึกสติให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง จงแยกแยะสิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระของทุกเทศกาล ทุกงาน ทุกกิจกรรมในโลกนี้ให้ได้ ชีวิตที่เกิดมาจะได้ไม่เสียเวลาเปล่า
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 15 เมษายน พ.ศ. 2558
อ่าน : 3590