หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

ย่างเข้าปีใหม่เพียง 10 วัน มีคนประเดิมฆ่าตัวตายไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 ราย

ย่างเข้าปีใหม่เพียง 10 วัน ข่าวที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นความเป็นไปของสังคมว่า ปีนี้มีคนประเดิมฆ่าตัวตายไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 ราย ทั้งสามัญชนและบุคคลในเครื่องแบบอย่างผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ พวกเราได้แต่สันนิษฐานไปว่า คงเพราะความเครียดในเรื่อง....น่าเสียดายต่อความสูญเสียในลักษณะนี้ของสังคมไทย

การฆ่าตัวตายเป็นภัยร้ายแรงอันดับต้น ๆ ของสังคมนี้ที่ไม่พึงดูดาย สองสามปีหลังมานี้พระภิกษุก็มีฆ่าตัวตายด้วย มันสะท้อนให้เห็นว่า สังคมมันบีบคั้นและเปราะบางขนาดหนัก ไม่มีที่พึง ขาดหลักยึด พระธรรมไม่สถิตย์มั่นหัวใจ 

และพวกเราจะรู้สึกเสียดาย และเกิดคำถามมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ หากบุคคลที่ฆ่าตัวตายนั้น เป็นอดีตนักบวชที่การศึกษา บวชเรียน 10 กว่าปี จบมหาเปรียญชั้นสูง จบปริญญามหาจุฬาฯ อะไร ? เกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้ ?

การได้ยินได้ฟังข่าวคนฆ่าตัวตายบ่อย ๆ อาจทำให้หลายท่านหลายคนเกิดความเคยชิน และเฉย ๆ กับความเป็นไปของสังคมแบบนี้ จึงมักจะสรุปกันว่า เป็นเรื่องธรรมดา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่มีใครช่วยทำอะไรได้หรอก การจะคิดหาทางออกเพื่อบรรเทาให้สถานการณ์เบาบางลงก็คงป่วยการเปล่า บ้างก็โยนภาระหน้าที่ไปที่รัฐบาล ราชการ นักจิตวิทยา สถาบันการศึกษาฯลฯ และท้ายที่สุดหลายคนก็กระหน่ำลงที่พระสงฆ์ไ บ้างก็ว่าพระสงฆ์ไม่ทำหน้าที่ให้ดีพอ เผยแผ่ธรรมะไม่มีประสิทธิภาพพอ บ้างก็ว่า พระธรรมของพระพุทธองค์ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะขนาดพระยังฆ่าตัวตายเลย....

จากความตั้งใจ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของคณะพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะพระสงฆ์กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง นำไปสู่การเกิดขึ้นของโครงการสายด่วนชาวพุทธ อันเป็นย่างก้าวเล็ก ๆ เพื่อนำพุทธธรรมมาเป็นหลักปฏิบัติ เป็นสังคมแห่งพรหมวิหารธรรม ชวยเหลือดูแลกันและกัน เพื่อไม่ให้คนฆ่าตัวตายอีกต่อไป

คุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากโครงการ "สายด่วนชาวพุทธ" นี้ ขออุทิศแด่พุทธศาสตรบัณฑิตท่านหนึ่งและทุกชีวิตในโลกนี้ที่ฆ่าตัวตายไปจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม การตายของพวกท่านมากเพียงพอแล้วสำหรับเป็นสรณีย์แก่โลกนี้และขอสังคมนี้จงปราศจากคนฆ่าตัวตายในทันที ขอศรัทธา ขอวิริยะ ขอสติ ขอสมาธิ ขอปัญญา จงบังเกิดมีแก่ทุกชีวิตในสังคม สาธุ

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 14 มกราคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 1998