ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

เสียใจที่ตัวเองพูดออกมา
ฉันทะเลาะกับแฟนเรื่องเงินๆทอง แต่เผลอไปพูดว่าเงินเดือนฉันเยอะกว่าเทอเท่าตัว รู้สึกผิดไม่น่าพูดออกมาเลย
ผู้ประกาศ
หนูนา
วันที่เขียน
6 เมษายน พ.ศ. 2561 21:42:35
จำนวนคนเข้าดู
2995

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก