ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ไว้อาลัย ผอ.ธนพล ธนาอภิสิทธิโสภณ
เมื่องานศพท่านผมไม่มีโอกาสไปร่วมงาน ด้วยติดภารกิจ กำลังเรียน ป.โท ที่ พระจอมเกล้าอยู่ เลยถือโอกาสนี้ เเสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของท่าน ด้วยบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาจงนำพาให้ท่านไปสู่สัมปรายภพด้วยเทอญ..
ผู้ประกาศ
วศ.สาคร คำสีเขียว
เบอร์โทร
038 454021
ชื่อ - นามสกุลจริง
Sakorn Kamseekhiew
วันที่เขียน
7 มกราคม พ.ศ. 2560 22:15:09
จำนวนคนเข้าดู
3620

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก