เรื่องเล่าชาวพุทธ

วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยมแห่งจังหวัดชลบุรี

วัดภัททันตะอาสภาราม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนายอดนิยมในปัจจุบัน พรั่งพร้อมด้วยที่พัก อาหารที่สัปปายะ และพระวิปัสสนาจารย์ระดับครู ที่สำคัญวัดภัททันตะอาสภารามอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ไปมาสะดวก

วัดภัททันตะอาสภาราม รับผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกเพศทุกวัย ผู้ต้องการปลีกตัวจากความสับสนวุ่นวาย คนอกหัก คนผิดหวังในชีวิต ผู้ใฝ่ปฏิบัติธรรม ฯลฯ  ผู้ต้องการอยากพักผ่อน อยากผ่อนคลายจากปัญหาชีวิตที่รุมเร้าสารพัดเพื่อรวบรวมสติปัญญาเพือกลับมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ชาวต่างชาติที่นี่ก็รับ จะอยู่ปฏิบัติต่อเนื่องกี่วันก็ได้ (แต่ไม่เกิน 7 เดือน) ตามอัธยาศัยและความสามารถ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากท่านจะมีศรัทธาร่วมทำบุญบำรุงวัด ก็นับว่าเป็นบุญส่วนตัวของท่านไม่น้อย

วัดภัททันตะอาสภาราม เน้นการเจริญสติตามแนวทางแห่งสติปัฏฐาน 4 คือสติตามกำหนดรู้กาย เวทนา จิต และธรรม ซึ่งเป็นทางอันเอกเป็นทางตรงสู่อริยมรรคอริยผลที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ 

วัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ
ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙
โทรสาร ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙
มือถือ ๐๘๖-๘๑๙ ๘๓๕๘, ๐๘๐-๐๙๓ ๐๗๖๔
https://www.watbhaddanta.com

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
อ่าน : 15327