ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

ภัยจากโรคระบาดเชื้อไวรัส Corona หรือ Covid-2019 อันตรายอย่างยิ่ง ทุกคนต้องระวังและดูแลตัวเอง
เนื่องจากภัยจากโรคระบาดเชื้อไวรัส Corona หรือ Covid-2019 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก  อันตรายอย่างยิ่ง โรคนี้ติดต่อกันทางกาย การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองตามวิธีการที่แพทย์แนะนำ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องระวังและลงมือปฏิบัติทันที  และขอให้ศึกษาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  https://ddc.moph.go.th/

โครงการสายด่วนชาวพุทธ ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้รอดพ้นจากโรคโควิด-19 นี้ เพื่อจะได้มีชีวิตที่ยาวนานและสามารถใช้ชีวิตร่างกายนี้สร้างสรรค์ประโยชน์และสิ่งดีงามให้กับตัวเอง สังคม และชาวโลกต่อไป

อย่างไรก็ตาม อะไรก็ไม่แน่นอน ทุกคนอาจจะติดเชื้อโรคร้ายนี้และหากรักษาไม่ทัน อาจจะเสียชีวิตลงได้อย่างรวดเร็ว 

ถ้าหากมีเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นกับกระผม และเมื่อสุดวิสัยที่แพทย์จะรักษาเยียวยาได้แล้ว  ก็ถือโอกาสนี้ลาทุกคนไว้ก่อน ณ ที่นี้ วันนี้เลย

เมื่อไม่มีผมแล้ว โครงการนี้ จะปิดตัวลงไป หรืออาจมีท่านอื่นที่มีกำลังความสามารถรับไปดำเนินการต่อก็แล้วแต่อนาคตจะเป็นไป 

ขอความเจริญในธรรมและความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ทุกท่าน

ประธานโครงการสายด่วนชาวพุทธ
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 12 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่าน : 2319

ข่าวอื่นๆ

Buddhist Hotline Thailand
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด92)
อุปถัมภ์โครงการสายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เปิด349)
กรณีพระภิกษุฆ่าตัวตาย
เขียนเมื่อ : 3 กันยายน พ.ศ. 2566 (เปิด415)