ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรปรึกษาสายด่วนชาวพุทธในเครือข่าย True ใหม่ ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ตามที่โครงการสายด่วนชาวพุทธ ได้เปิดดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตสำหรับบุคคลต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 เป็นต้นมา โดยในระยะเริ่มแรก ได้เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์ 9 เลขหมายนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงปรับเบอร์โทรปรึกษาลงเหลือเพียง 4 เลขหมาย  ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  ยกเลิกเบอร์โทรปรึกษาในเครือข่ายทรูคือเบอร์   093-834-0986     และเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ คือ  095-791-0908

หมายเลขให้คำปรึกษาปัจจุบัน มีดังนี้
     ดีแทค      091-550-9893, 099-442-5935
     ทรู          095-791-0908
     เอไอเอส  090-878-5882

ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำโครงการสายด่วนชาวพุทธล่าสุด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559
อ่าน : 1058

ข่าวอื่นๆ

สายด่วนชาวพุทธ กลับมาแล้ว
เขียนเมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (เปิด36)
ปีใหม่ 2562 ปีเก่า 2561
เขียนเมื่อ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (เปิด252)
สวัสดีปีใหม่ 2560 เดินหน้าสู่ความงดงาม
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (เปิด1089)