ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

เมื่อปรึกษาสายด่วนชาวพุทธแล้ว ต้องพิจารณานำไปแก้ปัญหา ไม่ควรปรึกษามากครั้งจนเกินไป

สายด่วนชาวพุทธ ให้คำปรึกษาทุกปัญหาแก่บุคคลต่าง ๆ ทุกคน โดยไม่เลือกอายุ เพศ ศาสนา  สัญชาติ เชื้อชาติ หรือประเทศใด ๆ ทั้งทางช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค สายด่วนชาวพุทธ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีบางท่านติดต่อมาขอรับคำปรึกษาแล้ว แต่ไม่ได้นำไปฝึกปฏิบัติตาม จึงโทรมาปรึกษาซ้ำๆ  คนเดียวโทรบ่อย ๆ เกินกว่า 100 ครั้งก็มี  แบบนี้ถือว่า เป็นวิธีที่ผิด ได้ประโยชน์น้อย  เพราะไม่รู้จักฝึกคิดแก้ปัญหา จึงต้องพึ่งพาที่ปรึกษาตลอด การเสพติดผู้ให้คำปรึกษาถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะไม่รู้จักโต พึ่งตัวเองไม่ได้ ต่อยอดไม่เป็น

ผู้มาขอคำปรึกษาจากโครงการสายด่วนชาวพุทธนี้ เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้ว ต้องคิด ต้องพิจารณา หาทางฝึกหัดจิตตนเอง ฝึกหัดวางท่าทีของตนต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองเกี่ยวข้องอย่างมีสติ ฝึกหัดมองปัญหาให้ตรง ให้ชัด และลงมือแก้ไขตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม 

การมาปรึกษาแล้วปรึกษาอีก ไม่ใช่เรื่องผิดหรือเสียหายอะไร แต่ก็ควรมีความก้าวหน้าหรือมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟัง การขอคำปรึกษาบ่อย ๆ เกินกว่า 100 ครั้ง แบบนี้ ไม่ควรทำ เพราะการทำแบบนี้ มันจะกีดกันโอกาสและเวลาของคนอื่น ๆ ที่มีปัญหาและต้องการคำปรึกษาปัญหาเช่นกัน เราควรใจกว้าง สละเวลาและโอกาสให้คนอื่นเขาบ้าง บางทีปัญหาของเขาอาจหนักกว่าปัญหาของเราก็ได้ เราปรึกษา 4-5 ครั้ง ก็น่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาได้แล้ว

จึงขอแจ้งว่า ผู้มาขอคำปรึกษาจากสายด่วนชาวพุทธ เมื่อปรึกษาแล้ว ต้องนำไปปรับ ฝึกหัด ต้องปฏิบัติ ต้องลงมือ ต้องพึ่งตัวเองได้ ต้องเติบโตได้ ต้องต่อยอดเป็น ต้องเข้มแข็ง คิดอ่านอะไรเองต่อไปได้ ต้องไม่ติดอาจารย์ที่ปรึกษา จนขาดอิสระ จนอ่อนแอ

อีกประการหนึ่งที่ควรทราบคือ 
สายด่วนชาวพุทธ เน้นให้คำปรึกษาอิงตามหลักการทางพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ได้ให้คำปรึกษาแบบเอาใจใครหรือพูดเพื่อให้ถูกใจใคร  ดังนั้น เมื่อท่านได้รับคำปรึกษาที่ไม่ตรงกับที่ท่านคิดและต้องการ ท่านต้องทำใจ อย่าขุ่นเคืองใจ 

มาปรึกษาที่นี่แล้ว อย่าคาดหวังว่า ท่านจะต้องได้รับคำที่ถูกใจชอบใจเท่านั้น แม้คำที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจ แต่หากมันตรงกับความเป็นจริง ถูกศีลถูกธรรม มีประโยชน์ ผู้ขอคำปรึกษาควรต้องพิจารณา เหมือนยารักษาโรค แม้จะขมแม้จะกลิ่นไม่ดี ถ้าเราอยากจะหายจากโรค เราก็ต้องอดทนกิน หรือเหมือนการผ่าตัด อาจจะทำให้เราเจ็บปวด แต่ถ้าวิธีนี้มันรักษาโรคได้ เราก็ต้องอดทนรับการผ่าตัด 

สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้  อาจไม่จำเป็นต้องมาขอคำปรึกษาจากสายด่วนชาวพุทธ 

1. ผู้ที่มีมานะ (การยึดติดถือตัวจัด)  Ego สูง อัตตามาก มีทิฐิมาก คนที่คิดแต่จะเอาตามใจตัวเองเท่านั้น ใจแคบ ไม่เปิดกว้าง ยึดติดสูง ไม่รับฟังใคร

2. คนที่เก่ง เลิศ มีความสามารถดีอยู่แล้ว  ฯลฯ  

เพราะการมาปรึกษาที่นี่ อาจทำให้ท่านเสียเวลาเปล่า และอาจทำให้ท่านขุ่นเคืองหงุดหงิดผิดหวังก็ได้ หรือตัวท่านเองอาจสร้างปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาในใจตัวเองก็ได้

ขอให้เข้าใจตามนี้

ทุกปัญหา แก้ไขได้ด้วยธรรม
สายด่วนชาวพุทธ

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
อ่าน : 2049

ข่าวอื่นๆ

Buddhist Hotline Thailand
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด92)
อุปถัมภ์โครงการสายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เปิด349)
กรณีพระภิกษุฆ่าตัวตาย
เขียนเมื่อ : 3 กันยายน พ.ศ. 2566 (เปิด415)