ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

สวัสดีปีใหม่ 2559

สวัสดีปีใหม่ 2559 ขอให้ทุกชีวิตในโลกนี้ จงปลอดภัย มีความสุข และประสบความสำเร็จตามธรรม

ปีใหม่ หรือปีเก่า เป็นการรับรู้และสมมุติกันของมนุษย์ ไม่ว่าวัน เวลา หรือปีใด ความไม่ประมาท สำคัญที่สุด
จงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท คือมีสติทุกวินาที ชีวิตนี้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากแน่นอน

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
โย จ กาลฆโส ภูโต ส ภูตปจินึ ปจิ.

กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งปวง พร้อมทั้งตนเอง
บุคคลใดเป็นผู้กลืนกินกาลเวลาได้
บุคคลนั้น (ได้ชื่อว่า) เผาตัณหาที่เผาไหม้สัตว์ได้แล้ว

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2559
อ่าน : 983

ข่าวอื่นๆ

สายด่วนชาวพุทธ กลับมาแล้ว
เขียนเมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (เปิด37)
ปีใหม่ 2562 ปีเก่า 2561
เขียนเมื่อ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (เปิด253)
สวัสดีปีใหม่ 2560 เดินหน้าสู่ความงดงาม
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (เปิด1089)