ปรึกษาปัญหาชีวิต (สำหรับเจ้าของกระทู้)

การทำแท้ง
รายละเอียด
การทำแท้ง ในแต่ละกรณีเป็นบาปเท่ากันไหมคะ แล้วการทำแท้งถือเป็นกรรมหนักจนทำให้ชีวิตไม่เจริญหรือเปล่าคะ
ความต้องการ
ตอบข้อสงสัย
ชื่อผู้ถาม
จีจี้
วันที่เขียน
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 19:13:45
จำนวนคนเข้าดู
132

คำตอบ

คำตอบที่ 1
ดูที่เจตนา ถ้ามีเจตนาหยุดการเจริญเติบโตของเขา ก็บาปหนักอยู่แล้ว เพราะไปขวางกั้นศักยภาพของมนุษย์ที่กำลังเติบโตขึ้นมา ได้อธิบายชัดเจนแล้ว ตรงนี้ https://buddhisthotline.com/index.php?page=frmnews6&newsid=116 ดูตรงนี้ประกอบ https://buddhisthotline.com/index.php?page=default&wrd=%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%87&rt_search=2 และตรงนี้ https://buddhisthotline.com/index.php?page=sorry_all&wrd=%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%87&rt_search=0
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 99
วันที่เขียน
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 19:54:21
ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1
อ่านป้ายฉลากยา 10,000 รอบ แต่ไม่กินยา มันก็คงรักษาโรคอะไรไม่ได้
เช่นกัน แม้ว่าจะอ่านหนังสือ 10,000 เล่ม ฟังเทศน์ 10,000 เรื่อง ปรึกษาผู้รู้ 10,000 คน ประโยชน์ก็มีเพียงน้อยนิด
หากเราไม่ลงมือทำ ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่พยายามทำ การมัวแต่คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเฉยๆ จะมีผลสำเร็จอะไร