สมัครเป็นพระอาจารย์/อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษากับโครงการสายด่วนชาวพุทธ

พระอาจารย์รูปใด/ท่าน ที่สรุปตัวเองได้วา พอจะมีเวลาและมีความสามารถ อยากช่วยให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไปกับโครงการสายด่วนชาวพุทธ กราบนิมนต์/เชิญท่านแนะนำตัวท่านเองเข้ามา โดยเขียนส่งมาทางอีเมล์นี้ buddhisthotline@gmail.com

ได้โปรดเขียนแนะนำดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด อายุ พรรษา สังกัดวัด/ที่อยู่ ความคิดความฝัน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่คิดว่าจำเป็นและต้องการให้ทีมงานสายด่วนชาวพุทธได้ทราบ (ท่านต้องพร้อมที่จะเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน โดยไม่มีการปกปิดอะไร)

2. แสดงให้เห็นว่า ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง "ทิฐิ 62 ประการ" เป็นอย่างดี ได้โปรดเขียนอธิบายความเข้าใจของท่านในเรื่องนี้อย่างละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่ายที่สุด พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ โดยเขียนอธิบายมา 5 หน้ากระดาษขึ้นไป

3. แสดงเหตุผลว่า ทำไมท่านจึงเหมาะสมและมีความสามารถในการให้คำปรึกษาโยมทางโทรศัพท์หรือเว็บบอร์ดได้กับโครงการสายด่วนชาวพุทธนี้

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากโครงการสายด่วนชาวพุทธ
1. โทรศัพท์มือถือ พร้อม Sim 1 ชุด
2. ได้เผยแผ่ธรรม ได้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือบุคคลทั่วไปเป็นธรรมเทสนามัยกุศล

หมายเหตุ
ทางโครงการฯ จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ไม่สามารถตอบรับได้ทั้งหมดทุกรูป/ทุกท่าน

สายด่วนชาวพุทธ
Line : buddhisthotline
E-mail : buddhisthotline@gmail.com