หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

อยากได้สิ่งใด แต่ไม่ได้ ไม่อยากได้สิ่งใด แต่กลับได้ ล้วนเป็นทุกข์

ความทุกข์ ความอึดอัด ความหนักอกหนักใจของคนเรานั้น มีกันทุกคนจึงอยู่ที่ว่าใครจะยอมรับรู้มันและเข้าใจมัน แท้จริงการเข้าใจทุกข์ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของชีวิตที่เกิดมานั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะทำให้เราไม่เบือนหน้าหนีจากความเป็นจริง ทำให้เรากล้าเผชิญกับความจริงของชีวิต คนเราเมื่อกล้าเผชิญกับความจริงแล้ว ย่อมไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลย จะสมหวัง จะผิดหวัง จะได้ จะเสีย เราก็มองเป็นเรื่องปกติและถือว่าเป็นประสบการณ์อันเลิศค่าของชีวิต 

 

หน้าที่ของเราคือมองดูว่า (ในเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ) มันมีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้าง จึงทำให้เราได้ และมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้าง จึงทำให้เราเสีย/ไม่ได้/ผิดหวัง  แล้วพยายามทำเหตุทำปัจจัยนี้ให้ดีที่สุดสุดกำลังความสามารถของเรา การได้สิ่งใด ๆ จึงไม่ใช่เรื่องโชคหรือมีใครมาเสกมาเนรมิตให้เรา และการที่เราเสีย/พลาดหวัง/ไม่ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องอาภัพอับโชคหรือมีใครมากลั้นแกล้งหรือเป็นเวรกรรมอะไร

 

การเฝ้ารอโชคลาภ การรอผลดลบันดาล วิงวอนรอการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธ์  การรอดวง รอวาสนา แสดงว่าเรายังไม่ได้นับถือพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตัวเอง สอนให้เรานี้แหละทำตัวเองให้เป็นที่พึ่ง สอนให้เราไม่ไปฝากความหวังไว้กับใครอื่น ไม่ได้สอนให้ไปอ้อนวอน ไม่ได้สอนให้ไปบนบานศาลกล่าว แต่สอนให้เรากระทำ ลงมือฝึกหัดทำ ทำได้มากได้น้อยก็ต้องฝึกหัดและทำไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด

 

ถ้ารู้สึกว่าตัวเองทุกข์ อึดอัดลำบาก  ผิดหวัง ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้  ให้ฝึกพิจารณายอมรับความจริงของชีวิตดังนี้

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง
สภาวะเหล่านี้แล เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง คือ 


- ชาติปิ ทุกขา 
ความเกิด ก็เป็นทุกข์ 

- ชะราปิ ทุกขา 
ความแก่ ก็เป็นทุกข์ 

- มะระณัมปิ ทุกขัง 
ความตาย  ก็เป็นทุกข์ 

- โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุกปายาสาปิ ทุกขา 
ความเศร้าโศก ความร้องไห้คร่ำครวญ  ความเสียใจ 
และความคับแค้นใจ  ก็เป็นทุกข์ 

- อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข 
เมื่อพบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ ก็เป็นทุกข์ 

- ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 
เมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจ ก็เป็นทุกข์ 

- ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง 
แม้คิดอยากได้สิ่งใด แต่ไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์ 

- สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ 
โดยสรุป การยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 (ทั้งของเราทั้งของเขา)  เป็นทุกข์อย่างแท้จริง ฯ

 

ทุกชีวิตมีคุณค่า การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐ ชีวิตทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ เมื่อผิดหวัง อย่าคิดว่าตัวเองไร้ค่า อย่าทำร้ายชีวิตเพื่อประชดใคร อย่าปล่อยชีวิตเพื่อความสะใจของใคร ในช่วงเวลาของชีวิต เราอาจผิดพลาดในบางสิ่งบางอย่าง แต่เราก็กลับมาเริ่มต้นแก้ไขใหม่ ปรับตัวปรับใจใหม่ได้เสมอ ต้องพยายาม ต้องฝึก ไม่ปล่อยเลยตามเลย ไม่สรุปและยึดติดว่า "ฉันเป็นของฉันอย่างนี้ แก้ไขไม่ได้"

 

หากรู้สึกว่า ไม่มีใคร ไร้หนทาง หมดทางออก คิดไม่ตก มืดมน ตีบตัน และติดขัดไปหมด  ยัง...หนทางยังมี...เพื่อนของคุณยังมี...นี่ไง "สายด่วนชาวพุทธ" เราอยู่เป็นเพื่อนของทุกคน ทุกวัย ทุกเพศ ทุกศาสนา ทุกภาษาพูด มีปัญหาอะไร ไม่มีใครฟัง โทรมาปรึกษา แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วขอคำปรึกษาได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 มกราคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 7973