สมณพราหมณ์พวกใดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดซึ่งอยู่ในป่า สมณพราหมณ์ พวกนั้น เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปแล้วอยู่ในเสนาสนะนั้น ยังทิพยจักษุให้บริสุทธิ์ มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์แล้ว
คำค้น
สัมปะชาโน สติมา
ถ้าท้อแท้ อยากตาย ไม่อยากอยู่ ให้นึกถึงแม่สุนัขตัวผอมโซ มันวิ่งพล่านหากินไปทั่ว
โดย :
สายด่วนชาวพุทธ
 
ถ้าท้อแท้  อยากตาย  ไม่อยากอยู่  ให้นึกถึงแม่สุนัขตัวผอมโซหนังติดโครงกระดูก  มันวิ่งพล่านหากินไปทั่ว เผื่อจะมีอะไรให้ได้แทะได้กินบ้าง  แต่วิ่งทั้งวันก็ไม่มีอะไรให้กินเลย  แต่มันก็ยังวิ่งเอานมเหี่ยว ๆ โตงเตง ๆ นั้นมาป้อนให้ลูกของมัน  นี่คือความรักของแม่ต่อลูก มันยิ่งใหญ่มาก  เราเป็นคน เราต้องคิดได้ดีกว่า และทำได้ดีกว่าแม่สุนัขตัวนั้น
 
วันที่เขียน :
18-พ.ค-2560 เวลา 13:51:21
อ่าน :
234
 
 
 
 
สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ