สัมปะชาโน สติมา

​ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ 
ชีวิตไม่ใช่การนั่งนอนให้ผ่านพ้นไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การกิน เที่ยว เล่น สนุกไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การผลาญทรัพยากรโลกไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การรอให้แก่และตายไป
แต่ชีวิตคือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสำหรับตนเอง เพื่อนมนุษย์ และโลก
ทุกลมหายใจเข้าออกของคนเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้
และสิ่งที่ดีงามที่สุดก็คือ ทาน ศีล และจิตภาวนา นั่นเอง
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 870

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ