ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

ปีใหม่ 2562 ปีเก่า 2561
ปีใหม่ ปีเก่า

วันเวลา เป็นเพียงสิ่งสมมุติเพื่อการสื่อสารและความสะดวกในการทำกิจกรรมของมนุษย์
ถ้าเรารู้จักใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์ มันก็เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน

วันเวลาผ่านไปทุกวัน
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ก้าวเข้ามา

ลองพิจารณาตัวเองกว้าง ๆ แบบนี้ก็ได้

1. ปีที่ผ่านมา เรามีเป้าหมายอะไร เราทำอะไรบ้าง  บรรลุเป้าหมายไหม  ผิดพลาดหรือล้มเหลวเรื่องอะไรบ้าง จะปรับปรุงอะไรบ้าง 

2. ปีใหม่ที่มาถึง เรามีเป้าหมายอะไร เราจะทำอะไร  ทำอย่างไร จะมีอะไรมาทำให้ล้มเหลวบ้าง และจะหาทางปิดช่องดังกล่าวได้อย่างไร 

การเริ่มต้นชีวิตวันใหม่ ก็จะเกิดประโยชน์สำหรับตัวเอง

หรือเราจะพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้น แบบนี้ เพื่อตรวจสอบ บุญ และบาป ของตัวเอง

1. การพูดจาของเราเป็นอย่างไรบ้าง เราทำผิด ทำบาปทำวาจาไหม เราทำวจีทุจริตไหม เช่น โกหก หลอกลวง ด่า พูดคำหยาบ ไม่น่าฟัง พูดคำที่ทำให้คนแตกแยก พูดเพ้อเจ้อ และปีใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามา เราจะพูดแบบนั้นอีกไหม เราจะงดเว้น ไม่ทำบาปพวกนี้ได้ไหม เพราะทำ ๆ ไป ตัวเราก็จะหมดความเป็นมนุษย์ลงไปทุกที

2. การทำอะไรต่าง ๆ ทางร่างกายมือไม้ของเขา เราทำผิด เราทำบาปทางกายไหม เช่น ลักขโมย โกง แย่งชิง ทำร้าย ฆ่าคนอื่น ชีวิตอื่น มีความสัมพันธ์กับเพศอื่นแบบผิดศีล  และปีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามา เราจะงดเว้น ไม่ทำบาปพวกนี้ได้ไหม เพราะทำ ๆ ไป ตัวเราก็จะหมดความเป็นมนุษย์ลงไปทุกที

3. การทำบาปทางจิตใจ ปีที่ผ่านมา เราทำไหม เช่น อิจฉา พยาบาท อาฆาต อยากให้คนอื่นเขาฉิบหาย  อยากได้ของเขา มืดบอด มองไม่ออกว่า อะไรเป็นธรรมะ ไม่ใช่ธรรมะ  และปีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามา เราจะปรับจิตใจของเรา ปรับระบบความคิด และความรู้สึกของเราใหม่ได้ไหม ให้เป็นกุศล ไม่เป็นบาป คือฝึกปรับจิตใจให้มี เมตตา กรุณา มุทิตา กับชีวิตอื่น ๆ  เคารพ ห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่น ทำตัวเราให้เป็นมนุษย์ที่งดงามขึ้น ไม่หยาบคาย ไม่กักขฬะ 

ความดี ความเลว บุญ บาป กุศล อกุศล สุจริต ทุจริต ไม่มีใครทำให้เราได้ มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นทำเองสร้างเอง

สายด่วนชาวพุทธ
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่าน : 215

ข่าวอื่นๆ

ปีใหม่ 2562 ปีเก่า 2561
เขียนเมื่อ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (เปิด216)
สวัสดีปีใหม่ 2560 เดินหน้าสู่ความงดงาม
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (เปิด1040)
4,000 ปัญหาถามตอบผ่านเว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (เปิด1418)