ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

ยกเลิกการแสดงผลของระบบโฆษณา Google
ในระยะที่ผ่านมา ทีมงานสายด่วนชาวพุทธได้ทดสอบระบบโฆษณา และได้พบว่า เว็บช้า และในการเข้าชมเว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธ โฆษณาเกะกะตามาก ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงต้องเอาโฆษณาออก

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อ่าน : 98