ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

เพื่อให้โครงการดูแลตัวเองและดำเนินต่อไปได้นานยิ่งขึ้น สายด่วนชาวพุทธจึงทดลองให้มีการโฆษณาจาก Google
ขอแจ้งทุกท่านทราบว่า

เพื่อให้โครงการสายด่วนชาวพุทธสามารถมีระบบดูแลตัวเองได้และดำเนินต่อไปได้นานยิ่งขึ้น  คณะทำงานจึงได้พิจารณาทดลองให้มีการโฆษณาจาก Google มาลงที่เว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธแห่งนี้   ในการมีโฆษณานี้ทีมงานมีความกังวลอยู่ว่า Google จะส่งโฆษณาที่ไม่เหมาะสมมาลงด้วย  แต่ก็จะพยายามหาทางป้องกันที่สุด  และหากทดลองไปสักระยะแล้ว  ยังมีโฆษณาแบบนั้นอยู่อีก ก็จะไม่ให้มีการโฆษณาต่อไปคือยกเลิกระบบโฆษณาแบบนี้ออก

หากท่านมาเยี่ยมชมสายด่วนชาวพุทธแล้ว รู้สึกแปลกตาไป หรือเห็นว่า เกะกะตา ก็ขออภัยด้วย  โฆษณาต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้นมา หากไม่เหมาะสม โปรดช่วยแจ้งให้ทีมงานทราบด้วย  และลองดู ถ้าไม่ลำบากเกินไปและเห็นว่า ไม่มีอะไรเสียหาย  จะคลิกโฆษณาต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้นเพื่อสนับสนุนสายด่วนชาวพุทธ ก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร

หากท่านมีความคิดเห็นประการใด กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติม
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 330