ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

สวัสดีปีใหม่ 2560 เดินหน้าสู่ความงดงาม

ผ่านปีเก่า  เข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2560 
 

คำว่า "ขณะ เวลา กาล วัน สัปดาห์ ปักษ์ เดือน ปี ศตวรรษ อดีต ปัจจุบัน อนาคต"  เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามการสมมุติเพื่อสื่อสารของชาวโลกเท่านั้น 
 

ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งสมมุตินี้ เราก็จะได้ประโยชน์  ถ้าไม่ใช้ประโยชน์จากมัน  ประโยชน์ก็จะเลยผ่านเราไปเปล่า 
 

"ขณะ เวลา กาล วัน สัปดาห์ ปักษ์ เดือน ปี ศตวรรษ อดีต ปัจจุบัน อนาคต"  สิ่งสมมุติของชาวโลกนี้ ชาวโลกจะยังคงรับรู้และใช้สื่อสารสืบต่อกันไปอีกนานแสนนาน  แต่ชีวิตคนเราแต่ละคนนั้นเล่า ไม่ได้ยืนยาวนานขนาดนั้น คือชีวิตคนเราแค่มาปรากฎชั่วคราว ก็จะหมดสิ้นไป  หมายถึงอายุของคนเราจะเหลือน้อยลงไปเรื่อย ๆ  สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็นับวันจะหมดสภาพไปเรื่อย ๆ 

จงฝึกสติให้ไม่ประมาทในทุกสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง
จงฝึกสติให้รู้เท่าทันทุกสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องตามสภาพที่แท้จริง ไม่หลง ไม่ติด ไม่ข้อง

สิ่งที่เป็นความดี สิ่งที่เป็นความงดงามใด ๆ ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ เราต้องลงมือทำโดยทันที ไม่ต้องไปรอวันเวลา ไม่ต้องไปรอให้ใครร้องบอก

สิ่งที่เป็นความไม่ดี สิ่งที่เป็นความไม่งดงามใด ๆ ทั้งต่อเราและเพื่อนมนุษย์ เราจงห่างไกลออกมาทันทีเลย ไม่ต้องรอให้มาใครตักเตือน

ทุก ๆ วัน ทำเป็นปกติเช่นนี้
ชีวิตเราที่เกิดมา ก็จะมีสาระเต็มที่
ชีวิตจะได้สาระเต็มที่จากวันเวลาที่กำลังผ่านไป ๆ
นี่คือชีวิตที่งดงามของมนุษย์

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 2463

ข่าวอื่นๆ

Buddhist Hotline Thailand
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด39)
อุปถัมภ์โครงการสายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เปิด293)
กรณีพระภิกษุฆ่าตัวตาย
เขียนเมื่อ : 3 กันยายน พ.ศ. 2566 (เปิด372)