ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

4,000 ปัญหาถามตอบผ่านเว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธ
ตั้งแต่สายด่วนชาวพุทธเปิดให้บริการเป็นต้นมา ตั้งแต่ 7 มกราคม 2556  วันนี้ มีปัญหาต่าง ๆ ที่สอบถามเข้ามาผ่านช่องทางเว็บไซต์ ทะลุ 4,000 ปัญหาแล้ว 

ปัญหาที่ 4,000 คือ  หนี้เยอะ หาทางออกไม่ได้ ครอบครัวมีปัญหา สอบถามโดย นก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

ข้อมูลที่ควรทราบ 

เวลาในการอ่านและตอบ โดยเฉลี่ยประมาณ ใช้เวลา 15 นาที/ปัญหา ดังนั้น 
4,000 ปัญหา จึงใช้เวลาตอบไปแล้ว  60,000 นาที หรือเท่ากับ  1,000 ชั่วโมง หรือเท่ากับใช้เวลาตอบปัญหาไปทั้งสิ้น 41 วันเต็ม ๆ (แบบไม่หยุดพัก) 
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
อ่าน : 2732