ปรึกษาปัญหาชีวิต (สำหรับเจ้าของกระทู้)

แก่นธรรมมะที่่แท้จริงของพระพุทธองค์ คืออะไร รู้ได้อย่างไร
รายละเอียด
ต้องการทราบเพราะสนใจที่จะปฏิบัติธรรม เราควรเริ่มจากตรงไหนก่อน มีขั้นตอนอย่างไร จะเลือกครูอาจารย์แบบใดดี เป้าหมายเราควรตั้งขนาดไหน รึว่าสูงสุดเลยคือ นิพพาน
ความต้องการ
อยากเรียนรู้
ชื่อผู้ถาม
บัวสีฟ้า
วันที่เขียน
26 มีนาคม พ.ศ. 2556 00:44:27
จำนวนคนเข้าดู
2260

คำตอบ

คำตอบที่ 1
1. แก่นธรรมะก็คืออริยสัจจ์ 4 ต้องลงมือปฏิบัติเอง จึงจะรู้ได้ 2. ปกติ การดำรงชีวิตประจำวันนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ปฏิบัติได้ทุกลมหายใจ แต่หากต้องการสำนักในการเริ่มต้น ขอแนะนำดังนี้ http://3pidok.com/main.php?url=news_view&id=14&cat=C และ http://3pidok.com/main.php?url=news_view&id=8&cat=C 3. เป้าหมายสุงสุดของการปฏิบัติธรรมคือ หาวิธีทำให้หมดเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ อะไรบ้างที่เป็นเหตุให้ทุกข์ ก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุนั้นให้หมดไป
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 99
วันที่เขียน
26 มีนาคม พ.ศ. 2556 09:10:12
คำตอบที่ 2
๑.อริยสัจจ์ หรือ นิพพาน เป็นอุดมการณ์ ๒.เว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้สะอาด เป็นหลักการ ๓.ให้ทาน รักษาศีล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา เป็นวิธีการ ๔.สุขภาพกายดี ความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพจิตดี ปรับตัวได้ปรับความคิดได้ เป็นตัวชี้วัด
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 88
วันที่เขียน
27 มีนาคม พ.ศ. 2556 07:04:23
คำตอบที่ 3
กราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่าน โยมจักได้นำคำตอบของท่านไปสู่การปฏิบัติ สาธุในธรรมค่ะ
ชื่อผู้ตอบ
บัวสีฟ้า
วันที่เขียน
28 มีนาคม พ.ศ. 2556 00:56:59
คำตอบที่ 4
อนุโมทนา สาธุ
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 88
วันที่เขียน
28 มีนาคม พ.ศ. 2556 01:00:14
คำตอบที่ 5
กราบนมัสการพระอาจารย์ มีปัญหาขอปรึกษา โยมต้องดูแลแม่อายุ 82 ปี เป็นโรคหัวใจ ความดัน เลือดจาง ฯลฯ วันใดที่แม่แข็งแรงพูดคุยสนุกสนานโยมก็สบายใจ แต่วันใดที่อ่อนแรง กินอาหารน้อย พูดน้อย ก็รู้สึกทุกข์ใจ กลัวการพลัดพราก รู้สึกเจ็บปวดทรมานกับชีวิต และเศร้าใจลึกๆ ก็พอรู้บ้างว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิต เกิด - ตาย เป็นของคู่กัน แต่พอพบกับตัวเองมันทำใจลำบาก โยมควรจะเตรียมใจอย่างไรให้จิตใจเข้มแข็ง และควรนำธรรมมะให้แม่อย่างไร แม่มีอาการความจำลดน้อยลง
ชื่อผู้ตอบ
บัวสีฟ้า
วันที่เขียน
1 เมษายน พ.ศ. 2556 01:33:50
คำตอบที่ 6
เจริญมรณานุสติให้มาก ๆ ดูแลแม่ให้ดีที่สุด เราอาจช่วยแม่ได้ไม่มาก เพราะสุขภาพท่านอาจไม่พร้อมรับแล้วในหลาย ๆ เรื่อง อาจเปิดเพลงบรรเลงเบาา ๆ เพลงคลาสิกช้า ๆ เสียงธรรมชาติ น้ำตก นกร้อง สลับกับธรรมบรรยายของพระอาจารย์ต่าง ๆ อาจช่วยได้บ้าง
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 99
วันที่เขียน
2 เมษายน พ.ศ. 2556 05:19:14
คำตอบที่ 7
กราบนมัสการและขอบคุณ พระอาจารย์ค่ะ
ชื่อผู้ตอบ
บัวสีฟ้า
วันที่เขียน
2 เมษายน พ.ศ. 2556 09:24:00
คำตอบที่ 8
๑.ดีจัง เป็นโอกาสดีนะที่ท่านจะได้ทำกรรมฐาน สอนกรรมฐานให้ท่านนะ ๒.ดีจัง เป็นเครื่องแสดงให้เห็นความกตัญญู บุญใหญ่เกิดแล้ว สาธุ
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 88
วันที่เขียน
2 เมษายน พ.ศ. 2556 22:06:59
คำตอบที่ 9
กราบนมัสการและขอบคุณ พระอาจารย์ 88 ค่ะ โยมรู้สึกดีขึ้นมาก เอิบอิ่มชุ่มใจ คงเป็นเพราะได้นำธรรมมะมาใช้ในชีวิตปัจจุบัน ฝึกจิต ฝึกกรรมฐาน โดยวิธีอานาปนสติ พุทโธ เห็นอารมณ์ด้านบวกและด้านลบของตนเองชัดขึ้น จิตรักและอ่อนโยนต่อแม่มากกว่าแต่ก่อน จับมือ สวมกอดแม่แล้วอบอุ่น สัมผัสความเป็นแม่ลูกจริงๆ ซึ่งแต่ก่อนไม่ใช่ โยมจะกราบพระ สวดพุทธมนต์ แผ่เมตตา ให้อโหสิกรรม และขออโหสิกรรม ต่อทุกสรรพชีวิตในมหาจักรวาล ก่อนนอนทุกคืน เพื่อชีวิตที่ดีจัง ยิ่งๆขึ้นเทอญ กราบนมัสการ สาธุในธรรมค่ะ
ชื่อผู้ตอบ
บัวสีฟ้า
วันที่เขียน
2 เมษายน พ.ศ. 2556 22:39:07
คำตอบที่ 10
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 88
วันที่เขียน
3 เมษายน พ.ศ. 2556 02:13:18
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1
อ่านป้ายฉลากยา 10,000 รอบ แต่ไม่กินยา มันก็คงรักษาโรคอะไรไม่ได้
เช่นกัน แม้ว่าจะอ่านหนังสือ 10,000 เล่ม ฟังเทศน์ 10,000 เรื่อง ปรึกษาผู้รู้ 10,000 คน ประโยชน์ก็มีเพียงน้อยนิด
หากเราไม่ลงมือทำ ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่พยายามทำ การมัวแต่คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเฉยๆ จะมีผลสำเร็จอะไร