ปรึกษาปัญหาชีวิต (สำหรับเจ้าของกระทู้)

คือแม่เชื่อว่าพระพุทธรูปสามารถป้องกันอันตรายได้มากกว่าเครื่อ
รายละเอียด
ขัดแย้งกับแม่ตรงที่ผมคิดว่าพระหรือเทพแต่ละองค์มีความสามารถต่างกันพระสิวลีใช้สำหรับลาภผล พระอุปคุปสำหรับไล่สิ่งชั่วร้าย แม่ผมบอกว่าพระพุทธรูปดีสุดถ้าท่านช่วยไม่ได้แสดงว่าเราถึงคราวตายแล้ว สิ่งอื่นเช่นนางกวัก ท้าวเวสสุวรรณเปนสิ่งเพ้อเจ้อมีพระพุทธรูปเท่านั้นที่มีฤทิจริง แม่อายุ68เปนครูคับ
ความต้องการ
สงสัยคับทุกบ้านมีพระพุทธรูปแต่ไม่เชื่อคับว่าท่านกวักคนเข้าร้านเก่งกว่านางกวัก เฝ้าบ้านดีกว่าวัวธนู ไม่เชื่อว่าสิ่งมีฤทิคือพระพุทธรูปอย่างเดียวคับ
ชื่อผู้ถาม
DARIN
วันที่เขียน
11 มีนาคม พ.ศ. 2561 03:15:33
จำนวนคนเข้าดู
155

คำตอบ

คำตอบที่ 1
ศีล 5 กับพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา เมตตา อุเบกขา คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากอบายมุขและอกุศลต่าง ๆ หน้าที่เราคือรักษาศีล 5 และปฏิบัติธรรม 4 ในพรหมวิหารนี้ ส่วนที่พูดถามมานั้น ไม่ถูกทั้งหมด คุณภาพสินค้า การบริหารที่ดี การพูดจาดี ทำเลที่ตั้งร้าน ความซื่อตรง มิตรภาพ และ ราคาที่สมเหตุสมผล คือสิ่งที่เรียกลูกค้าเข้าร้าน
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 99
วันที่เขียน
11 มีนาคม พ.ศ. 2561 07:07:10
ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1
อ่านป้ายฉลากยา 10,000 รอบ แต่ไม่กินยา มันก็คงรักษาโรคอะไรไม่ได้
เช่นกัน แม้ว่าจะอ่านหนังสือ 10,000 เล่ม ฟังเทศน์ 10,000 เรื่อง ปรึกษาผู้รู้ 10,000 คน ประโยชน์ก็มีเพียงน้อยนิด
หากเราไม่ลงมือทำ ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่พยายามทำ การมัวแต่คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเฉยๆ จะมีผลสำเร็จอะไร